Muvofiqlik Sertifikati

O’zbekistonda maxsulotni sertifikatlash tartibi muvofiqlikni tastiqlashnin grasmiy shakli bo’li, muvofiqlki ksertifikatni berishni o’z ichiga oladi. Maxsulotlarni sertifikatlash texnik tartibiga solish sohasidagi normativ hujjatlarning talabalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Muvofiqlik sertifikati– sertifikatlangan maxsulotning belgilan gantalablarga javob berishni tasdiqlash uchuns ertifikatlashtirish tizimi qoidalariga muvofiq berilgan hujjatdir.

Majburiy sertifikat qachon talab qilinishini qanday aniqlash mumkin?

O’zbekistan Respublikasida ishlab chiqariladigan va uning hududiga olib kiriladigan va sertifikatlanish majburiy bo’lgan maxsulot turlari ro’yhati qo’yidagi qarorda tasdiqlangan:

Ushbu ro’yhatda mahsulotlar tashqi iqtisodiyot faoliyatining Tovar nomenklaturasiga muvofiqt arzda tartibga solingan. (ТН ВЭД Версия 2017 РУз).(https://static.norma.uz/raznoe/%D0%A2%D0%9D%20%D0%92%D0%AD%D0%94%202017.pdf)

O’zbekiston Respublikasi hududiga import qilingan mahsulotlarni sertifikatlashtirish uchun quyidagi Hujjatlarni taqdim etish kerak:

Ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun normative hujjatlarining bir nuhsasi (TS, turli hil sifat sertifikatlari, ISO sertifikatlari, test hisobotlari va mahsulot sifatini tasdiqlovchi turli hujjatlar);

Mahsulot yorlig’i fotosurati (mahsulot haqida malumot, pasport, tehnikhujjatlar, tavsiflar, umumiy fotosuratlar);

O’zbekiston Respublikasining Bojhona hududiga kelish to’g’risidagi hujjat (nakladnoy, invoys, hisob-fakturasi) bilan birga yuk hujjati.

Sanitariya-Epidemilogiya hulosasining nuhsasi (agar mahsulotga Sanitariya-epidemiologiya hulosasi kerak bo’lsa).