Sanitariya-epidemiologiyahulosasi

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - san.jpg

Sanitariya-epidemiologik hulosa – arizachining o’z ho’jalik yoki boshg faoliyatlari davomida foydalanishni mumkin bo’lgan mahsulotlar, hizmat turlari, bino ova inshootlar, asbob uskunalar va boshqa mol-mulk turlarining sanitariya talablariga rioya etish yoki etmasligini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi.

Sanitariya-epidemiologik hulosa talab qiluvchi hujjatlar ro’yhati quyida ko’rsatilgan qarorda tasdiqlangan http://www.lex.uz/docs/2115899