O’zRes TN VED kodlarining ekspert xulosasi

Tovarlarni O’zbekiston Respublikasi TN VED kodlariga muvofiq tasniflash, O’zbekiston Respublikasining bojxona hududiga olib kiriladigan tovarlarga boj va soliqlar yig’imini, mahsulotning me’yoriy talablarga muvofiqligini baholash va statistik hisobotni shakllantirish jarayonlarini soddalashtirish uchun foydalaniladi.